ברוכים הבאים לאתר של יעל מלו – לנוע ולחולל ריפוי

האתר הוקם ע"י יעל מלו

אני מברכת את בחירתכם.ן לגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת https://yaelmelo.co.il

האתר מספק למשתמשים ולקהל הלקוחות שלי מידע מגוון על סדנאות וקורסים לטיפול בתחום התיאוריה הפוליוגאלית, טיפול בתנועה ומחול ועוד. 

תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

תקנון, תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ומדיניות שינויים וביטולים לאתר 

כללי:

1. השימוש באתר מותנה בכך שהמשתמשים יקראו תנאים אלו בעיון ובקפידה טרם השימוש באתר, ותעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בו. האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, על פי שיקול דעתי הבלעדית.

2. תנאים אלו חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כטלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב).

3. פעולת רכישה באתר של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

הצהרה:

1.  בטרם השימוש באתר, גולשות ולקוחות האתר מצהירות:

2. שהאתר והשימוש בו הוא על אחריותה המלאה של הגולשת;

3. כל פעולה שתעשה בעקבות שימוש במידע, הצעות טיפוליות, מידע ו/או התוכניות הדיגיטליות השונות, תעשה במשנה זהירות וכי האחריות הבלעדית לכל נזק (חלילה ויקרה), מכל סוג שהוא, תהיה על עושה השימוש בלבד.

4. שלא תהיה כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת תכנים ו/או מידע מהאתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות ו/או מוצר ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות הלקוחה ו/או מקבלת השירות.

5. שבשימוש באתר הגולשת לא תפר כל חוק, תקנה או הוראה שלטונית אחרת.

6. האתר אינו מתחייב בנוגע למידת הדיוק או השלמות של תיאורי השירות באתר ולא יישא באחריות לכל שגיאה, טעות או נזק.

7.  המשתמשת מתחייבת שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש המנוגד לתנאי השימוש, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשות אחרות באתר.

8. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון התכנים והמידע המוצגים באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

9. אופן הצגת התכנים והמידע באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

מעת לעת, האתר רשאי להציע לגולשות באתר מבצעים והנחות שונות. האתר רשאי להציע באתר מבצעים והנחות, ולשנותם או להפסיקם בכל עת.

הרשמה ורכישה באתר:

1. על מנת לרכוש באתר, יש להשאיר פרטי התקשרות או להירשם דרך האתר. לאחר ביצוע ההרשמה והתשלום, תקבל הלקוחה הודעה לכתובת דואר אלקטרוני עם שם משתמש וסיסמה אישית באמצעותם תוכל לעשות שימוש ולקבל גישה לתכנים, בהתאם לתכנית אליה נרשמה.

2. בהרשמה לאתר הינך מסכימה לשמור את סיסמתך בסודיות, והנך מאשרת כי: (1) חשבונך הוא אישי; (2) תהיה האחראית הבלעדית לכל פעולה או שימוש שיעשו מחשבונך; (3) לא תאפשרי לאחרת גישה לחשבונך; (4) לא תפיצי ו/או תעבירי לאחרת ו/או בכל אמצעי את התכנים המוצגים בחשבונך. 

3. לאחר רכישה תינתן לרוכשת גישה לתכנים שנרכשו באמצעות כל פלטפורמה מקוונת שתיקבע על ידי האתר, לרבות, גישה דרך חשבונך באתר ו/או שליחת קישור לצפייה ו/או שליחת חומרים במייל ו/או באמצעות שיתוף ומתן גישה למידע. התשלום עבור רכישות יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לרוכשת או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום ו/או מקובל על ידי האתר ומנהליו. 

4. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר.

5. ההרשמה והתשלום יבוצעו בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, תקבל הרוכשת הודעה וחשבונה לא יחויב.

6. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתכנים הדיגיטליים ובמידע שייכות לאתר בלבד, השימוש בתכנים הדיגיטליים ובמידע הוא אישי בלבד ואין להעביר לאחר, להעתיק, להפיץ או להציג בפומבי.

מדיניות ביטולים:

1. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות כגון: טופס 'צור קשר' או 'פרטי יצירת קשר' הנמצאים בתחתית האתר. 

2. בעת הרשמה ותשלום לתוכניות הדיגיטליות ו/או להרצאות המוקלטות, מוענקת גישה מיידית לצפייה בתכנים. בעקבות כך, לאחר ההרשמה והתשלום, *לא* יהיה ניתן לבטל את ההרשמה לתוכנית ולא ניתן לקבל החזר על התשלום. 

האמור בתקנון זה ובסעיף 8 לעיל כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

אחריות האתר:

1. השימוש בתכנים ובמידע באתר אינו מובא כתחליף לקבלת ייעוץ פרטני מגורם מקצועי, ואינו מתאים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה ואינו מהווה ייעוץ. כל פעולה שנעשית על פי המידע באתר הינה על אחריות עושה הפעולה.

2. אין לראות במידע המופיע כהבטחה לתוצאה כלשהי. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולשת כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקורסים ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או  כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר.

3. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד והוצאות שייגרמו לגולשות ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש בכל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו’ המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתה ואחריותה הבלעדית של הגולשת באתר.

תגובות לתכנים באתר:

1. בעת שיגור או מסירת תגובות ותכנים לפרסום באתר, חלה על שולחת התכנים האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים.

2. האתר רשאי לערוך כל תוכן ו/או תגובה שנמסרו לפרסום, לפי שיקול דעתו המוחלט ובכלל זה לקצרו.

שינויים באתר ותקלות:

1. האתר רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב, ואת היקפם וזמינותם של התכנים באתר. האתר יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו.

2. שינויים יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט והשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו״ב. לא תהיה לגולשות באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות שיתרחשו בעקבות ביצועם.

3.  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר רשאי בכל עת להפסיק את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתו. האתר ישתדל לפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.

קניין רוחני

תכני האתר הם בבעלות 'יעל מלו' בלבד.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ״ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום. 

סימני המסחר, צילומים, תמונות ותכנים של האתר הינם קניינם של בעלת האתר בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

סמכות שיפוט

1.      תנאי השימוש באתר, התקנון וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש והתקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בחיפה

2.      היה ויקבע שחלק כלשהו מהתקנון אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי התקנון יישארו בתוקפם.

הרשאה לדיוור:

1.  גולשת שהשאירה פרטים באתר ומצורפת לרשימת הדיוור של האתר, מאשרת שימוש בפרטיה לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שנבצע מעת לעת.

2. על גולשת שהשאירה פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן. 

3. בעת השארת הפרטים תתבקש הגולשת למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר).מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות. 

4. השארת פרטים ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשות רשומות.

5. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתה של הגולשת למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008. 

6. באפשרות משאירת הפרטים להסיר עצמה בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על “להסרה מרשימת התפוצה” או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא”ל. כל עוד לא הסירה עצמה הנרשמת מרשימת הדיוור, תקבל עדכונים שוטפים.

7.     אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע בו.

מדיניות פרטיות:

1.      האתר מכבד את פרטיות הלקוחות והגולשות. 

2.      האתר אינו שומר כל מידע אישי על גולשות האתר אלא שומר מידע סטטיסטי בלבד הכולל, בין השאר, עמודים בהם צפתה גולשת האתר. זהו מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמשת באופן אישי.

3.      במקומות בהם המשתמשת תתבקש להעביר פרטים אישיים לאתר ובהם שם, דוא”ל וטלפון. פרטים אלה נשמרים במאגר הלקוחות של האתר לתקשורת עתידית עם הלקוחות.

4.      מערכת WordPress עשויה לאסוף נתונים כגון כתובת IP, כתובת אי-מייל, במעמד כתיבת תגובה בבלוג. הנתונים הנאספים במסגרת זו משמשים למטרת כתיבת התגובה ע״י הגולשת לסינון ספאם. הנתונים לא יאספו ולא יעשה בהם כל שימוש אחר מכל סיבה שהיא.

5.      פרטי כרטיס האשראי מועברים ישירות לחברת הסליקה של כרטיסי האשראי, ואינם נשמרים באתר.

6.      מאחר שהאתר "יעל מלו – לנוע ולחולל ריפוי" פועל בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של הספק להבטיח חסינות על סודיות פרטי המשתמשים ומניעת הגעתם לגורמים זרים, האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים .

באמצעות שימוש באתר שלנו, את/ה מסכימ/ה למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש המפורטים מעלה.

צ'אט
היי, נעים מאוד!
היי
מה הכי מעניין אותך?
דילוג לתוכן